Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Birgitta Wireklint Sundström

Birgitta Wireklint Sundström

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354777

Mobilnummer: 0702-765485

E-post: birgitta.wireklint_sundstrom@hb.se

Rumsnummer: e706

Signatur: BSU

Jag arbetar som docent inom forskningsområdet Människan i vården och där har min forskning ett speciellt fokus på tidig bedömning och optimal vårdnivå för olika patientgrupper inom ambulanssjukvård. Jag vill mena att Sveriges invånare har rätt till säker, trygg och tillgänglig vård både på och utanför sjukhus. I dag är det svårt att få rätt vård inom rimlig tid då vi drabbas av akut ohälsa och sjukdom. Inom detta problemområde försöker jag göra skillnad.

Det är främst inom PreHospen – Centrum för prehospital forskning som jag driver forskningsprojekt i samverkan med forskarkollegor, doktorander och studenter. Vi arbetar för att vidareutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård. Personligen drivs jag av ett stort intresse att få vara med och bygga upp evidens inom vård och behandling för några av de akuta insatser som görs dagligen, till exempel inom ambulanssjukvård och larmcentral. Att stärka ambulanssjuksköterskans profession engagerar mig mycket.

Interventionsstudier har blandat annat fokuserat på lindrat lidande för patienter med akut bröstsmärta, bedömning av patienter med misstänkt stroke och vård av äldre med misstänkt höftfraktur. För närvarande lägger jag mycket tid och energi i Vård på Rätt Vårdnivå (VRV) projektet. VRV projektet är finansierat av Länsförsäkringar Älvsborg.

Jag har två yrkesutbildningar, dels som leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesisjukvård och dels som vårdlärare. I trettiofem år har jag varit verksam vid Högskolan i Borås. 

Avhandlingstitel

Förberedd på att vara oförberedd – en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård (2005), Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Pär Wennberg, Örebro universitet

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

  • Föreståndare för PreHospen – Centrum för prehospital forskning, sedan 1999
  • Koordinator för Forum för Prehospital FoU inom Västra Götalandsregionen, sedan år 2008
  • Ledamot i bedömargruppen vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärdering av utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen, 2013-2014
  • Ledamot i FoU nämnden, Högskolan i Borås, sedan 2013, omvald dec 2014

Akademiska uppdrag utanför högskolan

  • Ansvarig för framtagande av: Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. (2012). Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Tillgänglig: http://www.ambssk.se

Referee

  • Journal of Emergency Primary Health Care,
  • Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives och
  • Scandinavian Journal of Public Health