Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Maria Wolmesjö

Maria Wolmesjö

Professor, biträdande

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354725

Mobilnummer: 0734-604790

E-post: maria.wolmesjo@hb.se

Rumsnummer: D707

Signatur: MAWO

Jag är docent, filosofie doktor och universitetslektor i socialt arbete och arbetar vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Jag är forskningsledare för Arbetliv och välfärd och föreståndare för Centrum för välfärdsstudier. Min forskning har främst fokus på värdebaserat ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete, brukarinflytande och anhörigskap. Jag har arbetat med uppdrag från Socialstyrelsen via Högskolan i Borås sedan 2013 och är tillsvidareanställd från och med 2016. För närvarande är jag verksam i forskningsprojekten: Hållbar organisering för en attraktiv hemtjänst, finansierat av AFA Försäkring, Det dubbla anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk, finansierat av Norrköpingsfonden, Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation, finansierat av VGR samt i projektet Värdebaserat ledarskap i äldreomsorgen, finansierat av Högskolan i Borås

Avhandlingstitel

Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar