Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Linda Worbin

Linda Worbin

Professor

Sektionen för design

Telefonnummer: 033-4354220

E-post: linda.worbin@hb.se

Rumsnummer: U333

Signatur: LWO

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet design med fokus på föränderliga textila uttryck. 2010 disputerade jag med avhandlingen "Designing Dynamic Textile Patterns".

Jag har arbetet vid Högskolan i Borås sedan 2004. Innan dess var jag anställd som designer/konstnär på Interaktiva Institutets studio PLAY i fyra år. För närvarande är jag verksam i två forskningsprojekt: Smart Textiles finansierat av Vinnova och EU-finansierade Marie Curie-programmet. 

Mer om Smart Textiles på bloggen Smart Textiles Design Lab Blog.

Områden