Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Päivi Ylitervo

Päivi Ylitervo

Universitetsadjunkt

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354643

Mobilnummer: 0733-142569

E-post: paivi.ylitervo@hb.se

Rumsnummer: D826

Signatur: PYL

Jag arbetar som postdoktor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom membranbioreaktorer som kan användas för andra generationens bioetanol framställning.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Innan dess utbildade jag mig inom kemiteknik med inriktning mot bioteknik vid Högskolan i Borås. För närvarande är jag verksam i ett forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten.

Avhandlingstitel

Concepts for improving ethanol productivity from lignocellulosic materials: Encapsulated yeast and membrane bioreactors.

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Carl Johan Franzen