Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Junchun Yu

Junchun Yu

Universitetslektor, biträdande

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354190

E-post: junchun.yu@hb.se

Rumsnummer: S444

Signatur: juyu

Jag arbetar som postdok inom textilteknologi där jag fokuserar på att utveckla innovationer inom inkjet printing. 

Jag har arbetar vid Högskolan i Borås sedan 2013. Innan det studerade jag polymerer och kolnanokompositer vid Umeå universitet.

Jag medverkar i ett projekt finansierat av KK-stiftelsen.

Avhandlingstitel

Studies of novel phases and states produced by means of high pressure: polymer and polymer based carbon nanocomposites (2011)

Områden