Huvudmeny

2014-02-06 Vetenskapligt seminarium: Statliga skolmyndigheter och vetenskaplighet

Vetenskapligt seminarium i ParlamentssalenForskargruppen Välfärd, interaktion och värden anordnade den 5 februari ett seminarium med temat statliga skolmyndigheter och vetenskaplighet.

Representanter för norska STATPED (Statlig spesialpedagogisk tjeneste) och SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) redogjorde för sina respektive verksamheter och uppgifter. Därpå diskuterades hur universitet och högskolor kan samverka med skolmyndigheterna för att höja den vetenskapliga nivån samtidigt som lärosätenas utvecklingskompetens i skolpraktiken stärks.

En grupp skolledare och utvecklingsledare från Nord-Trøndelag och Sogn og Fjordane fylken deltog också.

Vetenskapligt seminarium i Parlamentssalen

Per Skoglund från SPSM

Vetenskapligt seminarium i Parlamentssalen

Foto: Martin Karlsson