Huvudmeny

2015-04-10 RCIW på stipendieresa i Lyon

Olivier och Anita

Marianne Strömberg och Anita Norlund, båda RCIW-medlemmar, har under två veckor varit i Frankrike och besökt ENS, Ecole Normale Supérieure de Lyon. De har haft utbyte med forskare vid ifé, Institute Français L’éducation. Här syns Anita Norlund med professor Olivier Rey som leder den grupp forskare som ansvarar för att genomföra och publicera forskningsöversikter inom det utbildningsvetenskapliga fältet i Frankrike.

RCIW på stipendieresa i Lyon

På den andra bilden syns Laure Endrizzi som delger Marianne Strömberg hur forskarna går tillväga vid sina litteratursökningar och hur arbetsgången ser ut fram till resultatet som publiceras i så kallade dossiers.