Huvudmeny

Vårdande, Hälsa och Lärande (VHäL)


Vår forskning har inriktningarna vårdande, hälsa och lärande.

Fokus riktas mot forskning om hur förutsättningar för god vård skapas och bibehålls, frågor om människors hälsa och ohälsa liksom lärande i förhållande till hälsa och vårdande.

En röd tråd i forskning är patientperspektivet och vårdande som beaktar enskilda personers förutsättningar och behov. Här finns forskning inom olika områden fördelade inom följande projektgrupper:

  • Vårdande samtal, kommunikation och bemötande
  • Patientsäkerhet och god vård
  • Barn och ungdomars hälsa
  • Barnafödande och kvinnors hälsa
  • Lärande och pedagogiska forskningsfrågor inom vårdandet

Forskningen bedrivs i samverkan med det omgivande samhället med fokus på frågor som efterfrågas inom hälso- och sjukvården. Vi träffas regelbundet i forskargruppen för kreativa samtal och kritisk granskning av pågående forskning och idéer. I olika forskningsprojekt involverar vi också studenter.

Område