Huvudmeny

Lånande och konsumtion: Framtiden för folkbibliotekets samlingar i det hållbara samhället

Avhandlingsprojekt om lånandets roll för bibliotekets användare.

Genom att sätta lånande i ett vidare sammanhang av konsumtion, undersöks bibliotekets roll och potential i hållbar samhällsutveckling. Ur ett konsumentperspektiv erbjuder folkbibliotek en unik tjänst, den enda som möjliggör systematiskt lånande i stor skala. Vad är framtiden för denna sedan länge väletablerade infrastruktur för tillhandahållande av delade resurser? För att utforska detta genomförs en studie av bibliotek som lånar ut verktyg, som ett exempel på en ny typ av innehåll som normalt annars köps eller hyrs.