Huvudmeny

The Life of a Dress

Amanda Margareta Ericsson, doktorand och konstnär. 

Arbetar med att undersöka globala värdekedjor genom redesign av andra-handskläder och praktiska workshops. Hon har sedan 2007 utvecklat projektet ”The Life of a Dress” som sedan dess bland annat har besökt Sverige, Mexico, Hong Kong och Mozambique. 

Hennes avhandlingsarbete bygger på erfarenheter från olika kulturer och handlar om hur nuvarande produktions- och konsumtionsmönster kan ändras genom kreativt tillvaratagande av resurser.