Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Människan i vården
2017
Välj

Gabriella Norberg Boysen

Delaktighet i beslut viktigt för patienters tillit till vården

Kan patienter med behov av primärvård uppleva tillit om ambulanssjuksköterskan hänvisar till vårdcentral? Och är det patientsäkert?

Person sover

Studerar varför ungdomar sover för lite

Malin Jakobsson, doktorand inom Människan i vården, ska ta reda på vad ungdomar upplever påverkar deras sömn.


En binda som kan återanvändas och återvinnas

Forskarna Karin Högberg och Lena Berglin ska utveckla och testa en återanvändningsbar och återvinningsbar sanitetsbinda.


Studerar patienters klagomål inom psykiatrin

Anna Råberus, doktorand inom Människan i vården och lärare på sjuksköterskeutbildningen, forskar om anmälningar till patientnämnden.


Christer sätter fingret på morgondagens ambulanssjukvård

En fot inom ambulanssjukvården och en inom akademin – en ovärderlig kombination.


Nya rön: Syrgas inte nödvändigt vid hjärtinfarkt

Nu visar forskare att den rutinmässiga behandlingen saknar effekt för patienter med normal syresättning av blodet.


Forskare bryter ny mark inom ambulanssjukvården

För första gången någonsin kartlägger forskare patientsäkerhet i ambulansen.


Forskning kan underlätta för operatörer på SOS Alarm

Tryck över bröstet är en av de vanligaste anledningarna till att vi ringer till SOS Alarm, men det kan vara svårt att bedöma vad det beror på.


Svåra samtal som behövs

Forskning visar att äldre människor har ett behov av att prata om livet och döden, medan hemtjänstpersonal fokuserar mer på själva vårduppgiften.


Live från Almedalen 6 juli

Igår sände vi live från tre seminarier kl. 10:30, 12:00 samt 15:00.