Huvudmeny

Forskarutbildning

Sedan mars 2011 bedriver Högskolan i Borås egen forskarutbildning inom Resursåtervinning.

Resursåtervinning som forskningsområde omfattar utvecklandet av metoder för att återvinna resurser, energi och material, ur avfall eller restprodukter från industriella processer. Dessutom ingår utveckling av material för att förbättra återvinningsbarheten. För detta behövs djupa kunskaper och erfarenheter inom ett brett teknikområde, samtidigt som samverkan med relevant industri och angränsande forskningsområden är nödvändig. Med egen forskarutbildning och examensrätt ökar möjligheterna att ytterligare bredda det tvärvetenskapliga forskningsområdet Resursåtervinning mot andra ämnesområden, som logistik, sociologi och psykologi.

Ansökan till forskarutbildningen

För lediga anställningar, se här.

Om du är intresserad av att komma till Högskolan i Borås som gästdoktorand är du välkommen att fylla i Blankett för gästdoktorander (Word-fil).

För mer information, kontakta:
Tomas Wahnström, studierektor
Irene Lammassaari, utbildningsadministratör