Huvudmeny

ARENA


Arenovation är ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt hos Innovation Impact där Högskolan i Borås är en viktig medverkande partner genom professor Olov Forsgrens forskningsansvar i projektet. Detta är ett projekt kring användningen av teknologi och utvecklingen av tjänster för att ytterligare förstärka besökarnas upplevelser före, under och efter ett arenabesök och hur detta kan leda till nya produkter, företag och tillväxt.

Startdatum

2008-07-01

Slutdatum

2010-06-30