Huvudmeny

Barns och ungas rättigheter och behov som närstående till en allvarligt skadad eller sjuk patient


Projektet, som är ett samarbetsprojekt, är en kartläggning av hälso- och sjukvårdens rutiner och uppfattningar beträffande barns rättigheter och grundläggande behov då barnets föräldrar/närstående är allvarligt fysiskt sjuka/skadade, har missbruksproblem eller har drabbats av en psykisk sjukdom

Startdatum

2011-06-01

Områden

Samarbetspartner