Huvudmeny

Bedömning för lärande


Utgångspunkten för projektet är att fyra kommuner, trots likheter vad avser storlek, befolkningsstruktur, arbetsmarknad m m uppvisar avsevärda skillnader när det gäller elevernas prestationer. Syftet med projektet är att utforska, förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten med avsikt att optimera betingelserna för lärarnas bedömning liksom för elevernas lärande med därpå följande förbättrade elevresultat.

Startdatum

2009-06-01