Huvudmeny

Bekämpning av mensfattigdom


Brist på adekvat menshygien till följd av fattigdom är ett stort hinder för flickors hälsa, skolgång, arbete och sociala aktiviteter. Forskningsprojektet handlar om att utveckla och utvärdera en online-utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom ingår en utvecklingsdel som handlar om att utveckla en återanvändningsbar binda.

Startdatum

2016-08-01

Slutdatum

2017-08-31