Huvudmeny

Betydelsen av det tidiga omhändertagandet för prognosen vid stroke


Det tidiga omhändertagandet vid stroke är föremål för verksamhetsutveckling i form av förbättringsarbete där man idag strävar efter tidig kommunikation mellan ambulanssjukvården och det mottagande sjukhuset samt en efterföljande direktstyrning av patient till rätt vårdinstans.

Startdatum

2010-12-14

Slutdatum

2012-12-31