Huvudmeny

Bibliotekens arbete med och för nyanlända: teori-, ideologi- och intressedrivna utgångspunkter


Projektet handlar om folkbibliotekens arbete för och med nyanlända och flyktingar. Svenska folkbibliotek arbetar engagerat och intensivt inom detta område, men arbetsmetoder och insatser varierar mellan biblioteken, både vad beträffar vad som faktiskt görs och i vilken omfattning.

Startdatum

2016-10-01

Slutdatum

2017-03-31