Huvudmeny

Biogas från keratinrika avfallsfraktioner


Projektet syftar till att kunna använda avfall från kycklingslakterier för framställning av biogas.

Startdatum

2013-09-01

Slutdatum

2015-09-01

Projektledare

Områden