Huvudmeny

Biogas från lignocellulosa rika avfallsfraktioner – optimering och teknisk ekonomisk utvärdering


Biogas har identifierats som en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att reducera koldioxidutsläpp. Få andra bränslen är så miljö- och hälsovådliga som biogas. Biogas medför störst reduktion av växthusgaser och minskar koldioxidutsläppen med upp till 180 procent tack vare bonuseffekten från minskat metaläckage

Diarienummer

FO2012/32

Startdatum

2012-09-01

Slutdatum

2013-08-31