Huvudmeny

DDGS från svampar i en första och andra generationens etanolfabrik


Detta projekt syftar till att utveckla foderkomponenten DDGS i en integrerad första och andra generationens etanolfabrik med svampar. Halm och kli kommer att förbehandlas med olika metoder (som inte försämrar kvalitén på slutprodukten DDGS), blandas med drank av spannmål och fermenteras med olika ätbara zygomyceter och ascomyceter för att producera etanol och samtidigt förädla DDGS som en viktig biprodukt.

Diarienummer

FO2013-22

Startdatum

2013-08-01

Slutdatum

2015-06-30