Huvudmeny

Data Center för Big Data Analytics


Projektet syftar till att skapa ett tekniskt laboratorium - ett Data center.

Startdatum

2014-09-01

Tanken är att data centret ska vara en knytpunkt, både genom att konkret möjliggöra en effektivare hantering av allt större datamängder, samordna tillgängliga resurser i en gemenskap och att knyta samman såväl akademisk som näringslivsorienterad kompetens.