Huvudmeny

Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem


Datadriven innovation kan definieras som det strategiska utnyttjandet av data och dataanalys för att förbättra eller utveckla nya processer, produkter, tjänster och marknader. Sådan innovation baserar sig på sociotekniska resurser som stödjer organisationer att effektivt kunna identifiera, samla och processa heterogena datakällor.

Områden

Forskargrupper