Huvudmeny

Datormodellering för förbättrade proteinbaserade superabsorbenter från avfall


Ett av huvudsyftena för excellenscentret Waste Refinery är att producera nya användbara material från avfall. Ett exempel är zygomycetes-svampar som kan producera ett antal olika produkter när de bryter ned lignocellulosa (ved), förutom bränslen också chitosan och proteinmaterial som kan fungera som superabsorbenter. Syftet med detta projekt är att modellera proteinsuperabsorbenter som produceras och att föreslå behandlingar av materialen för att öka absorptionsförmågan.

Startdatum

2009-09-01

Slutdatum

2011-09-30