Huvudmeny

Den elektrokardiografiska kommunikationen mellan ambulanssjukvård och mottagande sjukhus vid misstänkt akut koronart syndrom [1]

Startdatum

2011-01-01

Områden

Centrumbildningar