Huvudmeny

Det dubbla anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk


Projektet "Det dubbla anhörigskapet - i grupper med annan etnisk bakgrund än svensk" är externfinansierat av Norrköpingsfonden, Norrköpings kommun 2015-2017 via Linköpings universitet.

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2017-12-31