Huvudmeny

Digital inkjet printing of functional textile for smart textile application


Målet med projektet är att undersöka digital inkjet printing som avancerad produktions- och funktionaliseringsteknik för textilindustrin, för att ersätta traditionell färgning, printning och funktionalisering och för att skapa produkter med hög prestanda.

Startdatum

2015-09-01

Slutdatum

2017-08-31