Huvudmeny

Digitaliseringspraktiker i den svenska bibliotekssektorn: initiativ, resultat, mening


Projektet inventerar och studerar avslutade och pågående digitaliseringsprojekt i den svenska bibliotekssektorn, i ljuset av aktuell forskning om kulturarvsdigitalisering nationellt och internationellt.

Diarienummer

FO2014/116

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2015-06-30