Huvudmeny

Effektiv IT-förvaltning


Undersökningar visar att 80% av IT-relaterat arbete utgörs av IT-Service Management. IT Service Management (ITSM) uppfattas som kostsamt, och spelar en avgörande roll för att stödja och uppfylla de krav som de har som nyttjar dessa tjänster. Det är dock en utmaning att få denna viktiga tjänstesektor att betraktas som effektiv av kunderna. Både akademi och näringsliv behöver bättre kunskaper om arbetet med IT-Service Management och hur det kan göras mer effektivt.

Startdatum

2010-04-01

Slutdatum

2013-03-31