Huvudmeny

Ej HLR – vårdpersonals praxis och rådande attityder kring att diskutera och upprätta ställningstagande om att avstå från hjärtlungräddning


Projektets syfte är att kartlägga svensk vårdpersonals angivna hinder och möjligheter att diskutera med patienter om behandling med hjärt- lungräddning (HLR) i händelse av hjärtstopp, vid behov upprätta ställningstagande om att avstå från HLR, samt att informera om eventuella förhandsbeslut att avstå från HLR, som fattats på enbart medicinska grunder.

Startdatum

2015-06-01

Slutdatum

2018-01-01