Huvudmeny

Etiska utmaningar vid vård i stridsmiljö


Sveriges internationella uppdrag kommer sannolikt att öka i framtiden. Uppdragen kan komma att vara mycket komplexa och variera mellan humanitära hjälpinsatser, fredsframtvingande insatser och ”lågintensiv krigsföring” inom samma uppdrag. Det innebär att soldaten kan komma att skadas eller dö på slagfältet.

Startdatum

2012-01-01