Huvudmeny

Ett aktivt medborgarskap? Om demokratifostran i gymnasieskolan


Projektet har som syfte att utveckla kunskap om demokratisk fostran i gymnasieskolan. Detta görs genom att studera såväl undervisningens innehåll och organisation som ungdomars försök att aktivt diskutera och själva påverka i skolvardagen.

Områden