Huvudmeny

Evidensbaserad design i högteknologiska vårdmiljöer - en framtida utmaning


Syftet med projektet är att, utifrån ett samarbete mellan företrädare för olika vetenskapliga områden, undersöka om en hållbart utvecklad och forskningsbaserad vårdmiljö påverkar kritiskt sjuka patienter inom intensivvård. Kunskapen som produceras kan dock vara överförbar till andra vårdmiljöer.