Huvudmeny

Expertis, Auktoritet och Kontroll på Internet (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer


EXAKT-projektet utforskar hur människor upprätthåller förtroende för kunskapens auktoritet i webb 2.0-redskap när t.ex. författares formella expertis kan ifrågasättas och där kontrollen av information i vissa fall sker efter snarare än före publicering.