Huvudmeny

Fiktionsläsningen i internetsamhället. Litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering


En angelägen fråga i samband med den digitala medieexpansionen är dess eventuella inverkan på den litteraturläsning som förknippas med emotionella, estetiska, etiska upplevelser och kognition. Hur uppfattar dagens generation av unga vuxna betydelsen av litterära texter för personlighetsutveckling och omvärldsorientering? Hur kan deras sätt att läsa beskrivas? Projektet bygger på empiriska studier och ingår i Vetenskapsrådets satsning 2010: ”Människans behov och bruk av fiktion”.

Diarienummer

Finn 014-11

Startdatum

2011-01-01

Slutdatum

2014-12-31

Projektet fokuserar 16–25-åringar som har vuxit upp i internetsamhället och befinner sig i den känsliga ålder där en vuxenidentitet formeras och en ny plats i den sociala omvärlden etableras. Projektets syfte är att klargöra hur dessa läsare tar emot fiktionslitteraturen och reflekterar kring den samt hur de relaterar sina läsupplevelser till sin personlighetsutveckling och omvärldsorientering.

Mer specifikt är det projektets mål att besvara forskningsfrågorna:

 1. Vilka känslor, associationer och reflexioner framkommer då unga vuxna i skrift redogör för
  a) sina reaktioner på specifika fiktionstexter,
  b) sin allmänna inställning till fiktionslitteratur?
 2. Hur samtalar unga vuxna i grupp kring upplevelser av fiktionslitteratur ur ett personlighetsutvecklande och omvärldsorienterande perspektiv?
 3. Hur beskriver och värderar unga vuxna i enskilt samtal sin läsning av fiktionslitteratur ur ett personlighetsutvecklande och omvärldsorienterande perspektiv?
 4. Hur behandlar och bedömer unga vuxna i dessa tre sammanhang fiktionslitteraturen som framställningsform i jämförelse med dels en dokumentär framställning, dels andra former av fiktion?
 5. Vilken utveckling över tid kan urskiljas i de tillgängliga nationella gymnasieproven i svenska där c. 18-åriga elever från år 1996 till 2010 analyserar fiktionslitteratur?

 

Då projektets resultat publiceras och presenteras vid internationella konferenser kommer de att med forskningsbaserad kunskap ersätta spekulativa projektioner om fiktionsläsningens betydelse för ”internetgenerationen”. Projektet kommer dessutom att resultera i utvecklade kontakter med internationella forskargrupper och inom Sverige i tvärvetenskapligt nätverksbyggande mellan litteraturvetenskap, biblioteksvetenskap och utbildningsvetenskap.

Projektledare

 • Professor Torsten Pettersson,Litteraturvetenskapliga institutionen,Uppsala universitet.

Extern forskningsledare

 • FD Maria Wennerström Wohrne,Pedagogiska utvecklingsenheten,Uppsala universitet.

Områden

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartner