Huvudmeny

Förbättrad förbränningsprestanda vid avfallsförbränning i FB-pannor -Bäddynamikens inverkan på luft-/bränsleomblandningen


Syftet med fluidbäddpannor är huvudsakligen att genom bäddynamiken och den ackumulerade värmen i bädden skapa en bra omblandning av bränsle och syre så att god förbränning kan erhållas med låg stökiometri och låga emissioner.

Startdatum

2008-10-08

Slutdatum

2010-12-31