Huvudmeny

Förbehandlingstekniker för biologisk behandling av svårnedbrytbara material


Projektet utgör en studie av termisk och kemisk förbehandling av ämnen/substrat som är svåra att omsätta för att uppnå ett ökat biogasutbyte under efterföljande rötning. Det övergripande målet med projektet är att öka effektiviteten av biogasutvinning med upptill 50 procent genom att förbehandla svårnedbrytbara avfallsfraktioner i ett separat processteg.

Diarienummer

210-08-62

Startdatum

2008-01-07

Slutdatum

2010-01-06