Huvudmeny

Förbränning av mix av animaliskt avfall, industri- och hushållsavfall i FB-pannor


Detta projekt syftar till att utvärdera hur driftbetingelserna och förbränningskemin förändras i en Bubblande Fluidiserad Bädd (BFB) panna vid inblandning av ca 20 vikt-% biomal.

Diarienummer

108-11-62

Startdatum

2011-02-01

Slutdatum

2012-01-31