Huvudmeny

Fosfor återföring från flygaska från avfallsförbränning


Detta projekt syftar till att återföra fosfor från avfallsflygaska från svenska avfallsförbränningsanläggningar som identifierats som potentiella framtida fosfor källor.

Startdatum

2014-06-01

Slutdatum

2015-06-30