Huvudmeny

Från neo-Fordism till post-Fordism i utbildning och arbetsliv. I vems intressen? En fallstudie av förnyelse av facklig utbildning


Under 80- och 90-talet har arbetslivet förändrats. Kunskapens och utbildningens betydelse lyfts fram som en avgörande faktor när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Startdatum

2004-01-01

Slutdatum

2006-12-31

Projektledare

  • Värdhögskola: Göteborgs universitet

Områden