Huvudmeny

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vård- och omsorg: i vardags- och utvecklingsarbeten


Vår forskning om ledarskap och organisering i vård och omsorg har ett hållbarhetsperspektiv som bygger på regenerativa och hälsofrämjande tankar, d.v.s. hur hälsa, engagemang och hälsofrämjande förutsättningar skapas och utvecklas genom ledarskap – och för ledare själva.

Startdatum