Huvudmeny

Innovationsplattform Borås


Innovationsplattform Borås (IPB) utgör fortsättningen på ett långsiktigt samarbete mellan Högskolan i Borås och Borås stad, ”Partnerskap för hållbar stadsutveckling”, ett partnerskap som etablerades för flera år sedan. I samband med en ansökan till Vinnova om utveckling av innovationsplattformar för ”hållbara attraktiva städer” formaliserades detta samarbete genom Innovationsplattform Norrby, vilket också inkluderat SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vinnova, en statlig myndighet med syfte att stödja innovationer och tillväxt, bidrog med finansiering av fyra plattformar: Borås, Göteborg, Lund och Malmö under perioden 2013-2105.

Projektledare

  • Carola Samuelsson, Borås stad.

Centrumbildningar