Huvudmeny

Innovativa miljöer som kan bygga broar mellan teori och praxis i professionsutbildningar - samspelet mellan vårdande och lärande


Projektet syftar till att utveckla kunskaper om vårdande och lärande som parallella processer på utbildningsvårdavdelningar av olika karaktär.

Startdatum

2010-01-01

Slutdatum

2016-04-01