Huvudmeny

Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki


Ett forskningsprojekt om digital vetenskaplig textutgivning, språkteknologi och digital humanities.

Startdatum

2008-01-01

Slutdatum

2011-12-31