Huvudmeny

Komfort under ambulanstransport och användning av Rescuebag

Startdatum

Projektet ska undersöka patientensupplevelse och ambulanssjuksköterskans erfarenheter vid användandet av två olika metoder för bäddning på ambulansbåren.