Huvudmeny

Konkurrenskraftig lokal textiltillverkning


Hemflyttning av produktion sker i många industrier, några av anledningarna är att de långa avstånden till de nuvarande produktionsländerna påverkar den ekonomiska hållbarheten negativt, minskar transparens, påverkar arbetsmarknaden negativt, och har oacceptabel miljöpåverkan. Viljan finns från både företag och samhälle att ha en levande lokal textilindustri, med det saknas kunskap om hur arbetskraftsintensiva industrier där avancerat handarbete krävs, så som textilindustrin åter ska kunna byggas upp. Textilindustrin lider också brist på kunskaper om hur digitala verktyg och nya affärsmodeller kan integreras för att skapa framtida möjligheter. Ett holistiskt perspektiv behövs för att förstå hur dessa områden tillsammans kan möjliggöra återuppbyggnad av textilindustrin i Sjuhäradsbygden.

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2017-12-31