Huvudmeny

Konsekvenser av utlarmning av räddningstjänst och polis vid misstänkt hjärtstopp


Det finns ett starkt samband mellan överlevnad och hur lång tid som hinner förlöpa från hjärtstopp utanför sjukhus till defibrillering (kort strömstöt som passerar hjärtat genom bröstkorgen och som får hjärtat att slå normalt igen). I genomsnitt tar det i Sverige 14 minuter från inträffat hjärtstopp till defibrillering. Målet är att korta ned denna tid till 5 minuter.

Startdatum

2011-05-01

Slutdatum

2014-03-31