Huvudmeny

Kontrollerad metanproduktion från oljeförorenat vatten med dubbel klimatvinst


Vid Stena Recycling AB:s anläggning i Halmstad behandlas oljeförorenat avloppsvatten och en anaerob biologisk process har spontant kommit i gång i en lagringstank. Det planerade projektet ska utveckla en kontrollerad teknik som bygger på den spontant uppkomna processen, vilket skulle medföra betydande samhällsvinster.

Startdatum

2015-11-01

Slutdatum

2018-10-31

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan Högskolan i Borås och två aktörer från näringslivet; AnoxKaldnes och Stena Recycling. Med det planerade projektet kan forskningsprofilen både vid Högskolan i Borås och vid AnoxKaldnes stärkas ytterligare. Projektet är starkt kopplat till kompetensområdet hos AnoxKaldnes som har lång erfarenhet av biologiska reningsprocesser och speciellt behandling av svåra avloppsvatten.

Målet för projektet är att utveckla en kontrollerad process för anaerob behandling av oljeförorenat avloppsvatten och därmed ta tillvara kolet för produktion av metan, som ersätter fossilt bränsle.