Huvudmeny

Kundideal och organisatoriska realiteter

Startdatum

2013-01-01

Slutdatum

2017-12-31

Projektledare

  • Docent Markus Fellesson, Centrum för Tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet.

Forskargrupper

Finansiärer