Huvudmeny

Kundmöte 2015


Syftet med projektet är att med utgångspunkt från kunders framtida behov och beteenden undersöka och analysera hur servicemöten mellan kunder och Göteborg Energi år 2015 kan gestalta sig

Startdatum

2006-11-14

Slutdatum

2008-12-31